z gréckeho „dar“, „božská priazeň“, „božský dar“. Verí sa, že je to moc milostivo nadelená Bohom. Súbor vlastností uznávaných okolím, na základe ktorých sa entita s takýmito vlastnosťami môže stať vodcom, ktorý svojím konaním ovplyvňuje široké vrstvy bez toho, aby ho formálne ustanovili ich predstaviteľom. Je vnímaná ako vyžarovanie, ktoré vychádza zvnútra, extrémny šarm a schopnosť očariť, mimoriadna príťažlivosť, obrovská schopnosť komunikácie a presvedčivosti.
Charizma je najbezpečnejší zdroj moci ako aspektu každého vzťahu. Je to zdroj pozitívny, dlhodobý, stabilný, rozvíjateľný a zároveň emotívny a racionálny. A to aj vo vzťahoch trhových.
vyvoláva v spotrebiteľovi, resp. cieľovom zákazníkovi, silné emócie, oddanosť, príťažlivosť, autenticitu, sebavedomie, istotu...
Napriek etymológii slova charizma – „božský dar“, čo by mohlo napovedať, že charizma sa nedá vedome a cielene získať, všeobecne sa verí, že charizmu možno značkám dodať - použitím Charismarku®.
nástroj na budovanie hodnoty značky, definuje pozicioning a nachádza riešenia na dosiahnutie čo najväčšej sily značky.
Potrebujete pomôcť vašej značke alebo vás len zaujal